Onkolog dziecięcy – specjalizacja

Onkolog dziecięcy – specjalizacja

Onkolog dziecięcy to lekarz specjalizujący się w diagnozowaniu i leczeniu takich schorzeń jak np. niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia, neutropenia, dolegliwości hematologiczne, nowotwory złośliwe i inne choroby wieku dziecięcego. To właśnie od niego zależy czy chore dziecko rozpocznie terapię farmakologiczną, chemioterapię czy może radioterapię. To również od jego decyzji zależy zakwalifikowanie małego pacjenta do zabiegu chirurgicznego.

Informacje na temat pracy onkologa dziecięcego

Lekarz onkolog pozostaje w ścisłej współpracy z psychologiem onkologicznym, którego zadaniem jest wsparcie pacjenta po przebytym zabiegu czy skierowanie na rehabilitację uzdrowiskową. Konsultacja z onkologiem dziecięcym jest niezbędna jeśli w łonie matki podejrzewa się nowotwór płodu. Jest ona zalecana również w sytuacji wystąpienia nowotworu u noworodka, nieprawidłowych wyników krwi dziecka, braku reakcji na leczenie farmakologiczne anemii, różnego rodzaju ucisków u dziecka, bólu głowy, zaburzeń równowagi czy widocznych w oczach malucha niesymetrycznych odblasków świetlnych.  

Choroby nowotworowe dzieci a dorosłych

Choroby nowotworowe w przypadku dzieci jak i dorosłych różnią się miedzy sobą. Okres rozpoznawania jest całkiem inny i podatność na terapię. W przypadku dzieci choroby nowotworowe są diagnozowane dopiero w późnych stadiach, mimo to mali pacjenci dobrze reagują na leczenie jakim jest chemioterapia. W przypadku dzieci im wcześniej zostaną zaobserwowane objawy tym lepiej. Wcześniejsze rozpoznanie daje większą szanse na pozytywne rezultaty podjętego leczenia.

Alarmujące objawy wskazujące na nowotwór

Jeśli u dziecka rozpoznamy jakikolwiek z poniższych symptomów należy jak najszybciej skonsultować się z onkologiem dziecięcym. Do alarmujących objawów sugerujących występowanie choroby nowotworowej jest dynamiczne powiększanie się węzłów chłonnych, nieprawidłowości w morfologii krwi (pancytopenia), narastające bóle głowy w połączeniu z wymiotami, pojawienia się zeza, wystąpienie guza w tkankach, wylewy okularowe, czyli krwiaki wokół oczu, asymetria twarzy, masy groniaste w szparze sromowej, wykwity o wyglądzie gron winorośli, bóle kostne oraz powiększenie obwodu brzucha. Leczenie w Polsce

Leczenie w Polsce

Leczenie onkologiczne może być prowadzone tylko i wyłącznie jedną metodą bądź być kompilacją kilku rodzajów terapii, a mianowicie chemioterapii wieloczynnikowej, radioterapii, chirurgii, przeszczepu komórek krwiotwórczych oraz immunoterapii. Każde dziecko zdiagnozowane jest poddane leczeniu zgodnie z międzynarodowymi protokołami terapeutycznymi. Podstawą w walce z nowotworem jest najczęściej chemioterapia, która stosowana jest przed i po operacji. Do najbardziej pozytywnych w swych skutkach chorób, czyli częstych wyzdrowień zalicza się ostrą białaczkę limfoblastyczną, część chłoniaków oraz nerczak płodowy. Do najtrudniejszych w pokonaniu chorób wpisuje się neuroblastomę i poszczególne guzy mózgu. 

Jeśli potrzebujesz skorzystać z usług neurologa dziecięcego wejdź na: https://onkolmed.pl/neurolog-dzieciecy-poradnia-neurologii-dzieciecej-onkolmed-warszawa-ursynow.

Artykuł partnera

Komentarze:

Onkolog dziecięcy – specjalizacja