Bajkoterapia – co to jest bajkoterapia i w czym może pomóc?

Bajkoterapia – co to jest bajkoterapia i w czym może pomóc?

Bajkoterapia wykorzystuje magię słowa i jego moc oddziaływania na psychikę dziecka. Dzięki niej możliwe jest wsparcie jego prawidłowego rozwoju, a także rozwiązanie problemów wywołanych przez zdarzenia traumatyczne. Poza tym, bajkoterapia uczy i utrwala w głowie malucha wzorce prawidłowych postaw i zachowań oraz ponadczasowe wartości, takie jak uczciwość czy tolerancja. Na czym polega ta szczególna metoda wsparcia rozwoju dzieci i kiedy może okazać się pomocna?

Bajkoterapia - co to takiego?

Bajkoterapia to forma wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Jej adresatem są maluchy w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, natomiast narzędziem terapii jest opowiadanie, które napisane zostało specjalnie do celów terapeutycznych. Bajkoterapia ma za zadanie wzmocnić psychikę dziecka, zbudować jego osobiste zasoby w zakresie wiedzy o świecie, wesprzeć jego rozwój społeczny i emocjonalny oraz zredukować niepożądane stany psychiczne, takie jak lęk czy poczucie winy. Bajkoterapia pozwala młodemu człowiekowi przepracować problem, z którym boryka się aktualnie lub przygotować go do trudności, z którymi może spotkać się w przyszłości. Warto pamiętać, że terapia bajkami nie powinna ograniczać się jedynie do ich lektury. Konieczne jest także jej późniejsze omówienie i praca nad tematem przy wykorzystaniu odpowiednich aktywności.

W czym pomaga bajkoterapia?

Bajkoterapia może spełniać dwa cele - stymulować rozwój dziecka lub poprawiać jego jakość życia. Bajki terapeutyczne pomagają małemu człowiekowi radzić sobie z negatywnymi emocjami i trudnymi sytuacjami. Uczą rozpoznawać i nazywać uczucia oraz pokazują, jak sobie z nimi radzić. Wspierają wyzbycie się lęków i niepokojów. Tłumaczą maluchom, że uczucie smutku, wstydu czy strachu jest normalne i możliwe do opanowania. Bajkoterapia jest pomocna w przypadku dzieci z zaburzeniami nerwicowymi, wycofanymi czy nadpobudliwymi. Odpowiednio napisane opowiadania stanowią także narzędzie wychowawcze, dzięki któremu rodzic może łatwiej i skuteczniej wpoić małemu człowiekowi pewne zasady postępowania czy konieczność wykonywania należących do niego obowiązków. Bajkoterapia dostosowana jest do dziecięcej psychiki, dzięki czemu przemawia do niej znacznie skuteczniej niż zwykłe słowa mamy czy taty. Dziecko widzi w opowieściach kogoś podobnego do siebie i chętnie naśladuje zachowania wzorcowej postaci.

Bajkoterapia - zastosuj ją samodzielnie!

Bajkoterapię rodzice dziecka w wieku od 3 do 10 lat mogą przeprowadzić samodzielnie. Napisanie bajki terapeutycznej nie jest trudne, jednak wymaga uprzedniego określenia problemu, z jakim młody człowiek nie może się uporać. Bardzo duże znacznie ma także konstrukcja takiego dzieła. Akcja opowiadania powinna toczyć się w podobnym środowisku, a bohater musi zmagać się z takimi samymi problemami, choć jednocześnie konieczne jest zachowanie jego indywidualności. Podczas czytania bajki, maluch będzie mógł utożsamić się z daną postacią i wziąć ją za swój wzór do naśladowania. 

Opowiadanie należy dostosować do możliwości koncentracji dziecka. Historia powinna być możliwie najkrótsza i najprostsza, zakończona morałem. Ważne jest także dobre zakończenie i elementy humorystyczne - dzięki nim młody człowiek będzie miał szansę odpocząć od niepokoju czy napięcia. Podczas czytania bajki terapeutycznej zwracajmy uwagę na reakcje malucha. Jeśli pociecha będzie przestraszona czy smutna, warto ją przytulić, nie przerywając lektury. Bajkoterapia może, ale nie musi zostać zakończona rozmową - niekiedy dziecko potrzebuje nieco więcej czasu, aby samodzielnie przeanalizować i ocenić usłyszaną bajkę.

Komentarze:

Bajkoterapia – co to jest bajkoterapia i w czym może pomóc?