Jak ustalić miejsce pobytu dziecka przed sądem?

Jak ustalić miejsce pobytu dziecka przed sądem?
W sytuacji, kiedy rodzice dziecka decydują się na rozwód, może pojawić się problem z ustaleniem, z którym z rodziców ma zamieszkać dziecko. W wielu przypadkach rodzice potrafią porozumieć się w tej kwestii, jednak nie zawsze. W takiej sytuacji konieczne może być ustalenie miejsca pobytu dziecka przed sądem.

Na czym polega sprawa o ustalenie miejsca pobytu dziecka?

Choć w Polsce (i nie tylko) po rozstaniu dziecko najczęściej mieszka z matką, nie musi tak być. Należy pamiętać, że każde z rodziców ma takie same prawa i obowiązki względem dziecka, w związku z czym oboje mogą starać się o ustalenie miejsca pobytu dziecka przy sobie.

Ustalenie miejsca pobytu dziecka może odbyć się w ramach rozprawy rozwodowej, jeśli rodzice poruszą tę kwestię w pozwie, a także w ramach oddzielnego postępowania. W sytuacji, gdy rodzice dziecka nie mogą dojść w tej kwestii do porozumienia, sąd – na podstawie przygotowanego przez powoda uzasadnienia, a także materiałów dowodowych – orzeknie, z którym z rodziców ma zamieszkać dziecko.

Jeśli jeden z rodziców ma ograniczoną lub odebraną władzę rodzicielską, sąd ustali miejsce pobytu dziecka przy drugim rodzicu.

Co daje ustalenie miejsca pobytu dziecka przy matce lub przy ojcu?

Ustalenie miejsca pobytu dziecka przy jednym z rodziców to przede wszystkim ważne zabezpieczenie dla opiekuna dziecka. Jednocześnie rodzic, który od tej pory będzie mieszkał z dzieckiem – a zatem będzie sprawował nad nim pełną opiekę – ma prawo do złożenia wniosku o alimenty.

Z drugiej strony rodzic, który nie będzie mieszkał z dzieckiem, może ubiegać się o sądowe zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem. Nie warto z tego rezygnować, szczególnie jeśli pojawiły się trudności z ustaleniem, z którym z rodziców ma mieszkać dziecko. W przyszłości bowiem mogą wystąpić konflikty związane ze spotkaniami z dzieckiem.

Sprawdź, czy warto zdecydować się na ustalenie miejsca pobytu dziecka przed sądem: https://kancelaria-temida.com/sprawy-rodzinne/

Ustalenie miejsca pobytu dziecka – argumenty

Podczas ustalania miejsca pobytu dziecka sąd bierze pod uwagę wiele różnorodnych czynników. Wśród dowodów, które z perspektywy sądu są najbardziej przekonujące, wymienić można między innymi:

  • wywiad środowiskowy,
  • opinie biegłych (na przykład psychologa dziecięcego),
  • opinię dziecka (o ile oczywiście jest ono w odpowiednim wieku),
  • zeznania świadków,
  • inne materiały, jak zdjęcia czy nagrania z miejsca, w którym ma zamieszkać dziecko.

Oprócz odpowiednich materiałów dowodowych, w sprawie o ustalenie miejsca pobytu dziecka warto przedstawić odpowiednie argumenty. Można przedstawić je w uzasadnieniu wniosku. Dobrym pomysłem będzie podniesienie takich kwestii, jak:

  • relacje dziecka z każdym z rodziców,
  • to, w jaki sposób dotychczas sprawowana była opieka nad dzieckiem,
  • kto lepiej zna dziecko i orientuje się w jego sprawach (choroby, przyjaciele, zajęcia dodatkowe, hobby),
  • gdzie dziecko mieszkało przed rozstaniem rodziców – w wielu przypadkach dobrym pomysłem jest, aby miejsce zamieszkania dziecka nie uległo zmianie,
  • tryb życia rodzica – chodzi tu o możliwość sprawowania opieki nad dzieckiem.

Warto zadbać o to, aby argumenty były rzetelne i przekonujące dla sądu. W przygotowaniu odpowiedniej argumentacji z pewnością pomoże doświadczony prawnik rodzinny w Gdańsku.

Więcej informacji na temat sądowych spraw rodzinnych przeczytasz tutaj: https://kancelaria-temida.com/

Skorzystaj z pomocy prawnika rodzinnego w Gdańsku!

Postępowanie związane z ustaleniem miejsca pobytu dziecka może być niezwykle skomplikowane, szczególnie jeśli rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia i każdy z rodziców dąży do tego, aby dziecko zamieszkało z nim. Właśnie dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika rodzinnego w Gdańsku, który ma duże doświadczenie w sprawach o ustalenie miejsca pobytu dziecka. Zapewni on niezbędne wsparcie na każdym etapie postępowania.

Komentarze:

Jak ustalić miejsce pobytu dziecka przed sądem?